Episode: VR Vetandets värld 20100112


Vetenskapsradion På djupet Logo
Subscribe
VR Vetandets värld 20100112
Det goda samtalet. Charlotte Lundgren forskar om hur man bäst samtalar på en arbetsplats. Hon har videofilmat och analyserat 15 konferenser där bland andra läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator och psykolog samlades för att diskutera behandlingen av patienter med långvarig smärta. Hon har dessutom följt medarbetarnas vardag på kliniken. Redaktör: Hjalmar OlssonVetenskapsradion På djupet
Users who viewed this episode also viewed...

PowerFactor Show (Audio) > Episode 12 – Gun Selection : Singlestack / CDP

Steve and Rick dives into their most beloved platform, the 1911. This platform is the most commonly used handgun in the USPSA Single Stack and IDPA Custom Defensive Pistol (CDP) Divisions. Watch them dive into details about the venerable platform that John Moses Browning built. Show notes : Kimber Stainless TLR/RL II Colt STI Spartan […]
Comments (0)

Login or Sign up to leave a comment.

Log in
Sign up

Be the first to comment.