Episode: #60. Ebubekir Sifil - Mustafa Öztürk'ün Görüşleri - 4


SahnıSemân İslamî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Logo
Subscribe
#60. Ebubekir Sifil - Mustafa Öztürk'ün Görüşleri - 4
Bismillah. Kıymetli Kardeşlerimiz, Ebubekir Sifil hoca Riyâzu's-Sâlihîn seminerinde bu hafta, Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ün tarihsellik görüşlerini ele almaya devam etti. Ebubekir Sifil hoca, Öztürk'ün muhtelif seminerlerinde yer verdiği Cennet tasvirleri ve Ahiret hayatına ilişkin iddiaları ele aldı. Seminerde Öztürk'ün Mekkî ve Medenî ayetler ayrımı yaparak, Kur'an-ı Kerim'i tarihsel metin halinde sunmasına değinen Ebubekir hoca, ilgili ayeti kerimeler -Öztürk'ün kendi meali üzerinden- ışığında Öztürk'e sorular sordu. Ayrıca Ebubekir Sifil hoca seminer boyunca; - "Müfessirler, Gılman kelimesini nasıl yorumladılar/görmezden mi geldiler?" (22:06) - "Öztürk'e soruyorum:'Kur'an tarihseldir!' diyorsun ya.. ." (36:00) - "Öztürk'ün Kur'an Tasvirlerine bakıyorsunuz... " (38:37) Önceki hafta seminerlerimiz şurada; http://shnsmn.co/RiyazusSalihin Tarihsellik ve Prof. Dr. Mustafa Öztürk ile ilgili dosyamız şurada; https://esifil.in/tarihselcilik Hermenötik ile ilgili yazılar şurada; https://esifil.in/hermenotik yer almaktadır. Seminer yeri: Uluçınar Vakfı - Pendik. Seminer tarihi: 16 Ocak 2019 19:00 İlginiz için teşekkür ederiz. Saygılarımızla, Sahn-ı Semân.

SahnıSemân İslamî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi
Listen
Users who viewed this episode also viewed...

SahnıSemân İslamî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi > #61. Ebubekir Sifil - Bid'atlardan Sakınmak - 1

Bismillah. Kıymetli Kardeşlerimiz, Her hafta mutat olarak icra edilen, Riyâzu's-Sâlihin seminerimizde bu hafta, Bid'atlardan Sakınmak bahsi ele alınarak, hadis-i şerifler şerh edildi. Şerh edilen hadis-i şeriflerin metinleri şöyle; Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn...

SahnıSemân İslamî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi > #59. Ebubekir Sifil - Mustafa Öztürk'ün Görüşleri - 3

Bismillah. Kıymetli Kardeşlerimiz, Ebubekir Sifil hoca Riyâzu's-Sâlihîn seminerinde bu hafta, Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ün tarihsellik görüşlerini ele almaya devam etti. Ebubekir Sifil hoca, Öztürk'ün Palas Buluşmaları isimli seminerinde yer verdiği iddiaları ele aldı. Ebubekir Sifil hoca seminer boyunca; - "İbn Abbas (ra): 'Ben henüz bununla (Nûr suresi 24...

SahnıSemân İslamî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi > #62. Ebubekir Sifil - Bid'atlardan Sakınmak - 2

Bismillah. Kıymetli Kardeşlerimiz, Her hafta mutat olarak icra edilen, Riyâzu's-Sâlihin seminerimizde bu hafta, Bid'atlardan Sakınmak bahsi ele alınarak, hadis-i şerifler şerh edildi. Şerh edilen hadis-i şeriflerin metinleri şöyle; Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn...
Comments (0)

Login or Sign up to leave a comment.

Log in
Sign up

Be the first to comment.