Episode: #55. Ebubekir Sifil - Fazlurrahman'ın Görüşleri


Doç. Dr. Ebubekir Sifil Logo
Subscribe
#55. Ebubekir Sifil - Fazlurrahman'ın Görüşleri
Bismillah. Kıymetli Kardeşlerimiz, Riyâzu's-Sâlihîn okumalarımızda "Allah'ın Hükmüne Boyun Eğmek" ve "Sünnet'i Muhafaza Etmek" bahislerini geçen hafta okumuştuk. Bu iki bahis bağlamında son haftalarda gündemdeki sıcaklığını koruyan Tarihselcilik konusu ele alındı. Ebubekir Sifil hoca, bu hafta, Tarihselciliğin temsilcilerinden olan Fazlurrahman'ın görüşlerini ele aldı. "Gidişat hiç iyi değil!" Fazlurrahman'ın görüşlerini eserlerinden aktaran Ebubekir Sifil hoca, son yıllarda ülkemizde yaşanılan savurulmalara dikkat çekerek, Tarihselcilik akımıma ilmî zeminde mukabale edilmediği sürece 20 - 30 yıl içerisinde bu topraklarda İslamî düşüncenin çok farklı yönde değişeceğine değinerek, tarihselciliği savunanların iddialarını Oryantalistlerin, 1, 1.5 asır önce gündeme getirildiğinde çok büyük tepkiler gösterildiğine ve bu fikirler ile ilmî zeminde mücadele edildiğine değindi. "İslami İlimlere yatırım yapmalıyız." Ebubekir hoca, her zaman altını çizdiği bir konuyu tekrar gündeme getirerek, varlığımızın gayesi olan İslamî İlimlere yatırım yapılmasının önemine vurgu yaptı. Bu alanın boş bırakılmasından dolayı oluşan sıkıntılara değinen Sifil hoca, dikkatlarimizi İslamî İlimlerin tahsiline çekti. Önceki haftalarda işlenen seminerlerimiz şurada; http://shnsmn.co/RiyazusSalihin Tarihsellik ile ilgili dosyamız şurada; https://esifil.in/tarihselcilik Hermenötik ile ilgili yazılar şurada; https://esifil.in/hermenotik yer almaktadır. ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: Bu seminerin bir sonraki oturumu olan 56. hafta seminerimiz, Mustafa Öztürk'ün görüşlerinin ele alındığı 19 Aralık 2018 tarihli birinci oturum, hafıza kartı kodlama hatasından dolayı, kayıtlarını yayınlayamayacağımızı üzülerek bildiriyoruz. Ses kayıt cihazımızda yer alan hafıza kartının kodlama hatası vermesinden ötürü seminer boyunca alınan ses kaydı, post-prodüksiyon yazılımlarınca, açılamamış ve kurtalılamamıştır. İnşallah 19 Aralık tarihli seminerin devamı olan 26 Aralık tarihli seminer yayınlanacaktır. Seminer yeri: Uluçınar Vakfı - Pendik. Seminer tarihi: 12 Aralık 2018 19:00 İlginiz için teşekkür ederiz. Saygılarımızla, Sahn-ı Semân.

Doç. Dr. Ebubekir Sifil
Listen
Users who viewed this episode also viewed...

Doç. Dr. Ebubekir Sifil > #40: Ebubekir Sifil - Ömrün Sonlarında Hayr Arttırmaya Teşvik

Bismillah. Kıymetli Kardeşlerimiz, Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Ömründe sonunda Hayr İşlemeye Teşvik konusu hakkında detaylı oturum icra edildi. Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn...

Doç. Dr. Ebubekir Sifil > #57. Ebubekir Sifil - Mustafa Öztürk'ün Görüşleri - 1

Bismillah. Kıymetli Kardeşlerimiz, Riyâzu's-Sâlihîn okumalarımızda "Allah'ın Hükmüne Boyun Eğmek" ve "Sünnet'i Muhafaza Etmek" bahislerini geçen hafta okumuştuk. Bu iki bahis bağlamında son haftalarda gündemdeki sıcaklığını koruyan Tarihselcilik konusu ele alındı. Ebubekir Sifil hoca, bu hafta, Prof...

Doç. Dr. Ebubekir Sifil > #27: Ebubekir Sifil - Yakîn ve Tevekkül - 2

Bismillah. Kıymetli Kardeşlerimiz, Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Yakîn ve Tevekkül (Tereddütsüz İman ve Allah'a Güven) konusu hakkında detaylı oturum icra edildi. Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn...
Comments (0)

Login or Sign up to leave a comment.

Log in
Sign up

Be the first to comment.