Episode: #54. Ebubekir Sifil - Allah'ın Hükmüne Boyun Eğmek


SahnıSemân İslamî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Logo
Subscribe
#54. Ebubekir Sifil - Allah'ın Hükmüne Boyun Eğmek
Bismillah. Kıymetli Kardeşlerimiz, Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta, Allah'ın hükmüne boyun eğmek bahsi ve Nesh meselesi ele alınarak, bahside yer alan hadis-i şerifler şerh edildi. Şerh edilen hadis-i şeriflerin metinleri şöyle; Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn.co/rsrk281118 170. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e: "Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. İçinizdekini açıklasanız da, gizleseniz de, Allah sizi o yüzden hesaba çeker ve neticede dilediğini bağışlar, dilediğine de azab eder. Allah, her şeye gücü yetendir" [Bakara suresi(2), 284] anlamındaki ayet nazil olunca, bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabına ağır geldi. Bunun üzerine sahabe, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ue sellem'in huzuruna gelerek dizleri üzerine çöküp şöyle dediler: - Ey Allah'ın Resulü! Biz, namaz, cihad, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle mükellef kılınmıştık. Oysa şimdi sana, gönlümüze gelen ve kalbimizden geçen şeylerden de hesaba çekileceğimize dair bu ayet nazil oldu; buna güç yetiremiyoruz. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizden önce kendilerine kitap verilen yahudi ve hristiyanların dediği gibi, işittik ve isyan ettik demek mi istiyorsunuz? Bilakis siz, işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Bizi mağfiret eyle, bizi bağışla, nihayet dönüş sadece sanadır, deyiniz." Sahabiler bu sözleri okuyup, dilleri de ona güzelce alışınca, Allah Teala peşinden şu ayeti indirdi: "Resul, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de iman ettiler. Hepsi, Allah' a, meleklerine, kitaplarına, resullerine inandılar. Peygamberleri arasında hiç bir ayrım yapmayız, dediler. işittik ve itaat ettik bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz, dönüş de ancak sanadır dediler" [Bakara suresi (2), 285]. Ashab inen ayetin gereğini yapıp, bu sözü söylemeye alışınca, Allah Teala daha önceki ayetin hükmünü neshetti, şu ayeti indirdi: "Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi sorguya çekme!" Allah Teala: "Evet" buyurdu. "Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize ağır yük yükleme." Allah Teala: "Evet" buyurdu. "Ey Rabbimiz! Gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de bize taşıtma. Bizi bağışla, kusurlarımızı yok say, bize acı. Sen mevlamızsın, o kafirler güruhuna karşı bize yardım et" [Bakara suresi (2), 2861 Allah Teala: "Evet" buyurdu. Önceki haftalarda işlenen seminerlerimiz şurada; http://shnsmn.co/RiyazusSalihin Seminer yeri: Uluçınar Vakfı - Pendik. Seminer tarihi: 28 Kasım 2018 19:00 İlginiz için teşekkür ederiz. Saygılarımızla, Sahn-ı Semân. Anahtar Kelimeler:

SahnıSemân İslamî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi
Listen
Users who viewed this episode also viewed...

SahnıSemân İslamî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi > #48: Zürare bin Ayen - Ebubekir Sifil

Bismillah. Kıymetli Kardeşlerimiz, Ebubekir Sifil hoca Temmuz 2014'den bu yana Erkam Radyo'da Amentü Hassasiyeti programının daimi konuğu olarak program düzenlemektedir. Bu radyo programının ilk 21 dersinde Bid'at Mezheplerin tarihi, ideolojileri ve iddiaları ele alınmaktadır. Bid'at Mezhepler temalı dersleri bölümlendirmesini yaparak, albüm olarak hizmetinize sunuyoruz...

SahnıSemân İslamî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi > Ebubekir Sifil - Selefilikle Vehhabilik Tümden Aynı Değildir

Bismillah. Kıymetli Kardeşlerimiz, Bu ses kaydımızda Ebubekir Sifil hoca, "Selefilikle Vehhabilik Tümden Aynı Değildir" konusuna değiniyor. İlginiz için teşekkür ederiz. Saygılarımızla, Sahn-ı Semân.

SahnıSemân İslamî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi > Ebubekir Sifil - Haricilerin Hz.Ali R.a Başta Sahabeyi Tekfir Etmeleri

Bismillah. Kıymetli Kardeşlerimiz, Bu ses kaydımızda Ebubekir Sifil hoca, "Haricilerin Hz.Ali r.a Başta Sahabeyi Hakem Olayından Dolayı Tekfir Etmeleri" konusuna değiniyor. İlginiz için teşekkür ederiz. Saygılarımızla, Sahn-ı Semân.
Comments (0)

Login or Sign up to leave a comment.

Log in
Sign up

Be the first to comment.