Episode: #40: Ebubekir Sifil - Ömrün Sonlarında Hayr Arttırmaya Teşvik


Doç. Dr. Ebubekir Sifil Logo
Subscribe
#40: Ebubekir Sifil - Ömrün Sonlarında Hayr Arttırmaya Teşvik
Bismillah. Kıymetli Kardeşlerimiz, Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Ömründe sonunda Hayr İşlemeye Teşvik konusu hakkında detaylı oturum icra edildi. Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn.co/rsrk200318 113. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah, altmış yıl ömür verdiği kişinin mazeret gösterme imkanını ortadan kaldırmıştır." 114. İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi: "Ömer radıyallahu anh Bedir Harbine iştirak etmiş yaşlı sahabilerle beraber beni de istişare meclisine dahil etti. Sahabilerden biri buna içerledi ve Hz. Ömer'e: - Bu, neden bizimle beraber oluyor? Oysa bizim onun yaşıtı çocuklarımız var, dedi. Hz. Ömer: - Bildiğiniz bir sebepten dolayı, diye cevap verdi. Derken birgün beni çağırdı ve büyük sahabilerin meclisine aldı. Bana öyle geliyor ki, o gün beni onlara isbat etmek istiyordu. Sahabilere: - "Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde... " diye başlayan Nasr suresi hakkında ne düşünüyorsunuz? diye sordu. Bir kısmı: - Yardım görüp fetih gerçekleşince Allah'a hamd ve istiğfar etmekle emrolunmaktayız, dedi. Kimi de hiç bir yorum yapmadı. Hz. Ömer bu defa bana hitaben: - Ey İbni Abbas! Sen de böyle mi diyorsun? dedi. Ben: - Hayır, dedim. - Peki, ne diyorsun? diye sordu. Ben de: - Bu sure, Hz . Peygamber'in ecelinin kendisine bildirildiğini ifade etmektedir. "Allah'ın yardımı ve fetih sana gelince- ki, bu senin ecelinin geldiğinin alametidir-, Rabbini hamd ile tesbih et, bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri kabul edendir" buyuruluyor, dedim. Bunun üzerine Hz. Ömer: - Ben de bu sureden senin dediğinden başkasını anlamıyorum, dedi. 115. Aişe radıyallahu anha şöyle dedi: "Allah'ın yardımı erişip fetih gerçekleşince... " ayeti indikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıldığı her namazda mutlaka "Rabbimiz, seni tenzih ederim, seni hamd ile anarım. Allahım! Beni bağışla..." derdi. 116. Enes radıyallahu anh şöyle dedi: "Allah Teala, Peygamber'in vefatından önce vahyi sıklaştırdı. Öyle ki Peygamber aleyhisselam vahyin en sık geldiği bir sırada vefat etti." 117. Cabir İbni Abdullah radıyallahuanh'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Her kul öldüğü hal (amel) üzere diriltilir." Önceki haftalarda işlenen seminerlerimiz şurada; http://shnsmn.co/RiyazusSalihin Seminer yeri: Uluçınar Vakfı - Pendik. Seminer tarihi: 20 Mart 2018 19:00 İlginiz için teşekkür ederiz. Saygılarımızla, Sahn-ı Semân.

Doç. Dr. Ebubekir Sifil
Listen
Users who viewed this episode also viewed...

Doç. Dr. Ebubekir Sifil > #27: Ebubekir Sifil - Yakîn ve Tevekkül - 2

Bismillah. Kıymetli Kardeşlerimiz, Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Yakîn ve Tevekkül (Tereddütsüz İman ve Allah'a Güven) konusu hakkında detaylı oturum icra edildi. Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn...

Cults > “Church of Euthanasia” Pt. 2 - Chris Korda

In 1992, musician and computer programmer Chris Korda founded the Church of Euthanasia with a goal to control population through suicide, abortion, sodomy, and cannibalism. We examine the controversial cult and its members, their performance art and publicity stunts, and how the Church of Euthanasia finally faded from the public eye...

Doç. Dr. Ebubekir Sifil > #55. Ebubekir Sifil - Fazlurrahman'ın Görüşleri

Bismillah. Kıymetli Kardeşlerimiz, Riyâzu's-Sâlihîn okumalarımızda "Allah'ın Hükmüne Boyun Eğmek" ve "Sünnet'i Muhafaza Etmek" bahislerini geçen hafta okumuştuk. Bu iki bahis bağlamında son haftalarda gündemdeki sıcaklığını koruyan Tarihselcilik konusu ele alındı. Ebubekir Sifil hoca, bu hafta, Tarihselciliğin temsilcilerinden olan Fazlurrahman'ın görüşlerini ele aldı...
Comments (0)

Login or Sign up to leave a comment.

Log in
Sign up

Be the first to comment.